Deze cookie- en privacyverklaring is van toepassing op de websites van DraagPracht en DraagUitleen.
DraagPracht en DraagUitleen zijn beide, bij de Kamer van koophandel, geregistreerde handelsnamen van DraagPracht.
Waar Draagpracht staat, kan ook DraagUitleen gelezen worden.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 21 september 2016.

Wat zijn Cookies?

Websites hanteren technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. De bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van onze websites worden meegestuurd en worden opgeslagen op jouw computer en bij terugkeer door de website wordt herkend. Wij hebben het hier wel over “cookies”, maar hieronder vallen qua werking ook: tags, beacons en JavaScripts. Cookies kunnen worden gebruikt door ons of door derde partijen – zoals social media – die communiceren via onze website.

Het gebruik van cookies is veilig. Een cookie slaat niet jouw naam, niet jouw adres, niet jouw e-mailadres, niet jouw leeftijd en ook geen andere persoonlijke gegevens op. Cookies onthouden onder andere jouw voorkeuren, instellingen en jouw interesses op basis van jouw surfgedrag op onze websites.

Met cookies verzorgen wij primair de werking van onze website. Dit zijn de zogenaamde functionele cookies.

Zo kunnen wij cookies gebruiken voor:

– het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
– het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van jouw scherm;
– het uitlezen van jouw browserinstellingen om onze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven;
– het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
– het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
– het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat jij die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren;
– het onthouden van informatie die jij zelf invult op een pagina van een website (bijvoorbeeld tijdens afrekenen of bestellen), zodat jij niet steeds al jouw gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
– het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als jij veel gegevens moet invullen;
– het mogelijk maken om te reageren op onze website.

Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming van jou vereist. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld, aangezien de website dan niet meer functioneert.

Wat doen onze cookies nog meer?

Statistieken

Om te zien of onderdelen van onze website voor jou interessant zijn, meten wij continu met behulp van software van derde partijen hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies van derde partijen.

Met de informatie verzameld door deze cookies maken wij statistieken. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website of een specifieke pagina van de website bezocht wordt, waar jij precies de meeste tijd doorbrengt, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat onze website voor jou zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De informatie in de statistieken en rapportages herleiden wij niet naar jou als persoon.

Wij gebruiken cookies voor:
– het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website
– het bijhouden van de tijd die elke bezoeker doorbrengt op onze website
– het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
– het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
– het optimaliseren van de website

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Wij hebben daar geen invloed op.

– Google Analytics

Social Media

De artikelen, afbeeldingen en/of video’s die op onze website bekeken kunnen worden, kun jij door middel van buttons delen via social media zoals Twitter en Youtube. Wij vinden het praktisch en handig om jou daar een mogelijkheid voor te geven. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen.

In het geval jij bijvoorbeeld op de knop ‘Vind ik leuk’ klikt of een opmerking schrijft, wordt de betreffende informatie door jouw browser rechtstreeks aan Facebook verzonden en daar door Facebook opgeslagen.

De social media partijen plaatsen dus bij jou een cookie, wij doen dat niet. Deze cookies maken het dus mogelijk dat jij, als ingelogde gebruiker van de geselecteerde social media, bepaalde inhoud van onze website kunt delen met anderen.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Wij hebben daar geen invloed op.

– Facebook
– Google+
– Twitter
– Pinterest
– LinkedIn
– Youtube

Overige Cookies

Door de manier waarop het cross-linken van pagina’s werkt en hoe websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst.

Elke website bevat bijvoorbeeld onderdelen van een website die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden, zoals embedded elementen. Ook kunnen partijen opeens andere cookies gebruiken. Mocht jij op deze website cookies tegenkomen die wij niet genoemd hebben, dan horen wij dat graag. Je kan ook contact opnemen met die derde partij om te vragen welk soort cookie er wordt geplaatst en op welke manier zij jouw privacy gewaarborgd hebben.
Hoe kan ik cookies verwijderen?

Jij kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat jouw browser jou op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.

Hiervoor dien jij de instellingen in jouw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij je naar het “help” menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Als jij geen cookies accepteert, kunnen wij niet garanderen dat de volledige website naar behoren functioneert.

Privacyverklaring DraagPracht en Draaguitleen

Via DraagUitleen worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. DraagPracht acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. DraagPracht is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk
bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.
Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:
– NAW gegevens
– Factuuradres
– Emailadres
– Betalingsgegevens

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij verzamelen uw:
– E-mailadres
Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:
– per mail
Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst kunt of moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven
persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de
overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:
– uw e-mailadres
Na registratie kunt u gegevens invoeren die u ook zou invullen bij het plaatsen van een bestelling.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we
ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassing cookie- en privacyverklaring

Wij kunnen deze cookie- en privacyverklaring aanpassen, indien hier aanleiding toe is. Wij wijzigen deze verklaring zonder waarschuwing vooraf. We raden aan deze verklaring regelmatig te raadplegen voor de laatste versie.